• Katrin Jákupsdóttir Joensen
En undersøgelse af om amerikanska kvinders identitet har ændret sig i tidsrummet fra tidlig modernitet til sen modernitet. Undersøgelsen tager sit afsæt i Anthony Giddens og Stuart Halls sociologiske teorier omkring sen modernitet, samt i feministisk teori, såvel som i empiriske stuider omkring køsnforskelle i hjemmet og på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser at amerikanske kvinders identitet ikke er ændret væsentligt i forhold til de sociale ændringer, men at deres traditionelle rolle som "caretakers" er opretholdt i sen moderniteten.
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages49
Publishing institutionAalborg Universitet
KeywordsIdentitet
ID: 14411685