WiFi 3G Share

Student thesis: Profession bachelor

  • Henning Gørtz Hørstrup
  • Thomas Skinner-Larsen
7. term, Computer Engineering and IT (Diploma Programme)
Formålet med dette projekt er at designe og udvikle en platform som kan opdage og dele services mellem mobil telefoner i et ad hoc netværk. Platformens effektivitet afhænger af hvor mange deltagere. Antallet af deltagere betyder dog også at der vil kunne forekomme flere ønsker om at opdage services og dermed øge den samlede energi brugt i netværket. Til at demonstrere en sådan platform er der udviklet en prototype. Prototypen er udviklet på baggrund af en kravspecifikation, deployment og aktivitetsdiagrammer som er analyseret og designet ved hjælp af UML 2.0. Udvilklingsmiljøet er Symbian s60 til Nokia N95 8GB mobil telefoner. Programmeringssproget til udviklingen af prototypen er Python til s60. Funktionaliteten af prototypen er verificeret i test kapitlet, derudover er der lavet en analyse af platformen der giver en ide om hvordan det implementeret software på mobiltelefonerne yder med hensyn til energiforbrug med henholdsvis reaktiv eller proaktiv kommunikation. Platform prototypen opfylder de krav som er stillet og det er muligt ved hjælp af platformen at opdage og distribuere services.
LanguageEnglish
Publication date2010
Publishing institutionElectronic Systems
ID: 19051564