Evaluation of suggested solutions regarding the European debt risis

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Henrik Hanghøj Kraglund
4. term, Science in Economics, Master (Master Programme)
Hvordan kan en teoretisk karakterisering af løsningsforslag til den europæiske statsgældskrise anvendes, når forslagene efterfølgende skal vurderes i forhold til den aktuelle økonomiske situation i PIIGS-landene?
LanguageDanish
Publication date30 May 2012
Number of pages76
Publishing institutionAAU
ID: 63443350