Volumenberetning - af sand i laddet af lastbil vha laserscanning

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Jan Glitzky
  • Anker Hindhede Mortensen
  • Kasper Svendsen
Med baggrund i en konflikt mellem entreprenører og ejere af grusgrave omhandlende hvor meget de lastbiler, der transporterer materialet fra grusgraven, kører med. Nuværende metoder for måling af lastbilers volumen har en usikkerhed på ca. 2 kubikmeter, hvilket svarer til 10% af t læs. For at nedbringe denne usikkerhed vælges, blandt forskellige opmålingsmetoder, laserscanning under hensyntagen til tid, pris og nøjagtighed.
LanguageDanish
Publication date2005
Number of pages184
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6147360