Visitor Centre in Mols Bjerge National Park

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Jakob Soelberg
  • Watjara Sakares
4. term, Architecture, Master (Master Programme)
Dette afgangsprojekt i Arkitektur og Design omhandler designet af et velkomstscenter til Nationalpark Mols Bjerge. Afsættet er en konkurrence, som blev udstedt af bestyrelsen for nationalparken sommeren 2016, hvor flere hold af tegnestuer blev inviteret til at komme med et bud på udformningen af en helhedsplan for velkomstscenteret. Specialet er et akademisk forslag med basis i temaerne: Tektonisk design & arkitekturens sanselighed. Bevæggrunden for netop denne opgave, er den oplagte kobling til de nævnte tematikker, og samtidig projektets overskuelige omfang, der muliggør en væsentlig grad af detaljering. Gennem studier i stedets særegne karakter, er det blevet visionen at skabe en indgangsportal til nationalparken. I højsædet er naturen, kulturen og et landskab med tydelige spor fra istiden. Med sin tilstedeværelse vil velkomstcenteret styrke turismen i forbindelse med nationalparken, og give de lokale noget yderligere at være stolt over. Der er tale om et bakket landskab ud mod Kalø Vig og en slotsruin fra middelalderen. Det nye velkomstcenter skal være en attraktion i sig selv, men samtidig respektere landskabet og det tilstødende hus af Hack Kampmann, der bevares som en del af projektet. Denne balancegang er udforsket gennem projektet og præsenteret i det endelige forslag.
LanguageEnglish
Publication date18 Jun 2017
Number of pages133
ID: 257807867