Reality theater as social work? A case study of the organization C:NTACT

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Asyah Riaz
  • Ditte Munk Magnussen
4. term, Social Work, Master (Master Programme)
Specialet tager udgangspunkt i den social økonomiske virksomhed C:NTACT. Der undersøges hvilken betydning virkelighedsteater har som socialt arbejde for unge udsatte. Det empiriske afsæt er 6 kvalitative individulle semistrukturerede interviews med tidligere deltagre, samt 2 kvalitative interviews med direktøren og en teaterinstruktør. Af teori inddrages Mikhail Bakhtin, Paulo Freire samt begreber fra narrativ praksis teori.
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2018
Number of pages118
ID: 280205240