• Annette Korsgaard Johansen
  • Frank Bechmann Mathiassen
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
I specialet undersøger vi, hvilke problemstillinger der knytter sig til en styrkelse af vidensdelingen blandt lærerne på Københavns Erhvervsakademi - med fokus på anvendelse af en wiki. Undersøgelsen er gennemført dels gennem indførelse af en pilot-wiki blandt en mindre gruppe lærere på skolen og dels som en analyse af organisationen, hvor vi har undersøgt, hvad det er for en viden der skal deles, og hvilke fremmere og hæmmere der er i organisationen i relation til at styrke vidensdelingen. På trods af, at lærerne ser et stort behov for at vidensdele og er positive overfor at anvende en wiki, så er der en række barrierer, som hæmmer vidensdelingen. Det handler blandt andet om, at der ikke er en tradition for og en kultur, hvor man samarbejder, at lærerne har en travl hverdag, hvor der skal afsættes dedikeret tid til samarbejde, hvis det skal finde sted, at der ikke på skolen er retningslinjer for, hvad der skal vidensdeles om, og at det ikke er synligt, hvem der har hvilken viden. Organisatorisk læring skal med andre ord iscenesættes - den finder ikke sted fordi man stiller ikt til rådighed.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages100
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 17574485