Knowledge Management

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Mette Jensen
Specialet omhandler videnledelse.

Videnledelse handler om at lede viden. Viden skal indhentes, skabes, deles, anvendes og lagres, for at kunne forbedre en virksomheds konkurrenceevne.

Specialet er afgrænset til udelukkende at omhandle videnledelse internt i en virksomhed. I specialet er der fokus på tre områder: Videnskabelse, videndeling og kultur.

Videnskabelse bearbejdes ud fra to teoretikere: Ikujiro Nonaka og David Snowden.

Ved videndeling, har specialet specielt fokus på intranettet og de funktioner, som er nødvendige for at videndele herigennem.

For at videnskabelse og videndeling kan foregå, er det nødvendigt at se på virksomhedens kultur. Derfor omhandler specialet de kendetegn som en kultur der understøtter viden har, og endvidere hvorledes den videndelende adfærd fremmes.

Slutteligt anses viden som en læringsproces, med individet i centrum.
LanguageDanish
Publication date5 Jan 2011
Number of pages103
ID: 43375395