Viby An Interspace

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Sue Ling Choong Knudsen
  • Stinne Bjerg
  • Jane Riskjær Hansen
4. term, Urban Design, Master (Master Programme)
Viby An Interspace er et byudviklingsprojekt for pendlerbyen Viby Sjælland samt et teoretisk projekt, der finder sit filosofiske ståsted i landskabsurbanismen. Viby An Interspace foreslår et offentligt forløb som greb for byens fremtidige udvikling – et forløb der konsolideres over tid i takt med, at forstadens parcelhuse udbygges. På denne måde griber projektet forstadens og markedskræfternes dynamikker. Viby An Interspace ønsker at få vendt det sædvanlige negative syn på forstaden, fra opfattelsen af forstaden som kedelig og småborgerlig til at være levende og lærende landskaber.
LanguageEnglish
Publication date2008
Number of pages157
Publishing institutionArkitektur & Design, Aalborg Universitet
ID: 14420656