User Experience - hvad er det?

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Anders Tendal Christiansen
4. term (INF10 - Master Thesis), Informatics, Master (Master Programme)
I dette projekt arbejdes der mod en udredning af hvad User Experience er. Begrebet har oplevet en meget stor interesse gennem de seneste fem til ti år i takt med at oplevelsesøkonomien vinder større og større indpas i det danske samfund, men på trods af dette øgede fokus mangler der litteratur som ser på User Experience gennem inddragelse af reelle brugere. I dette projekt undersøges begrebet således gennem inddragelse af en række brugere. Brugerne har alle været sat til at interagere med tre forskellige hjemmesider. Desuden har jeg interviewet dem om deres holdning til oplevelse som begreb, både generelt og i forhold til oplevelse ved en computer. Materialet der er kommet ud af dette er blevet analyseret og noget tyder på at det formål brugeren har med brugen af applikationen har afgørende indflydelse på hvordan oplevelsen evalueres.
LanguageDanish
Publication dateJun 2007
ID: 61071002