• Rikke Hedegaard Christensen
  • Eva Margret Reynisdottir
4. term, Urban Design, Master (Master Programme)
Urban Agri_Polis er et visionær by bykoncept der forsøger at genskabe et bæredygtigt forhold mellem det urbane byliv og landbrugs produktion. Urban Agri_Polis er en fusion mellem to verdner; en verden hvor urbanitet møder rural landbrugsproduktion, hvor det grå beton møder den grønne natur og hvor byboerens pulserende liv møder bonemandens hverdag. Urban Agri_Polis forsøger at fremme et afbalanceret forhold mellem den byggede by og landbruget, som formodes at ville understøtte hinanden i harmoni og med respekt for hinandens eksistens. Tiltel Urban Agri_Polis beskriver kombinationen af urbanitet, defineret som byens tætte struktur, landbrug, defineret som kommerciel landbrugs produktion og Polis som referer til storbyens pulserende liv. Urban Agri_Polis er en vision for London Thames Gateway der forsøger at illustrerer de rumlige og miljømæssige konsekvenser ved at integrerer landbrugsproduktion inden for Londons grænser. Ved at integrerer en landbrugsstrategi, i London Thames Gateway, vil London kunn promovere sig selv som et center for landbrug og madkundskab; et bæredygtigt varemærke som andre storbyet over hele verden kan adoptere.
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages130
Publishing institutionAalbrog universitet

Images

The_London_Arena.jpg
The green market city vision
ID: 16477006