• Charlotte Kramer
4. term (FYS10), Physics, Master (Master Programme)
'Vi er i dette projekt interesserede i at undersøge en tynd film bestående af Ag og Pd ovenpå et Ru(0001)-substrat. Vi vil først deponere omkring 1 ML Ag på Ru(0001)-substratet og derefter 5-7 ML Pd. Ved brug af fotoelektronspektroskopi vil vi undersøge udviklingen af den tynde film ved opvarmning af denne.
Vi opstillede principper for fotoemission gennem tre-trinsmodellen. Her blev der lagt vægt på intensiteten af fotoanslåede elektroner. Vi opnåede indsigt i legeringer ved betragtning af ligevægtsordenen. Vi lavede en dybere bearbejdelse af diffusion, da dette var en afgørende proces i opvarmningsforløbet.
Ved deponering opnåede vi en tynd film bestående først af 0,9 ML Ag med omkring 6 ML Pd ovenpå. Vi udførte en række opvarmninger af den tynde film. Efter hver opvarmning opnåede vi spektre af 3d$_{5/2}$ kerneniveauet for både Ag og Pd samt af den tynde films valensbånd. Under opvarmningen så vi, at Ag bevægede sig op mod overfladen, mens Pd bevægede sig nedad mod Ru(0001)-substratet. Ved behandling af spektrene ud fra intensitet, bindingsenergiskift og FWHM lavede vi en opdeling af opvarmningsforløbet i intervaller for diffusion, segregation og desorption af Ag. Vi vurderede, at blandingen mellem Ag og Pd var størst i diffusionsintervallet.'
LanguageDanish
Publication dateJun 2006
ID: 61067972