• Ida Kemppinen Vester
7. term, Civil Engineering (Diploma Programme)
Denne rapport tager udgangspunkt i at undersøge QGIS-pluginet Stream Flood. Pluginet er udviklet som et screeningsværktøj for oversvømmelsessårbare områder nær vandløb, samt arealer med potentiale til vandtilbageholdelse. Pluginet anvender en digital højdemodel samt en linje for vandløbet som input, til at generere et vandspejl der ekstrapoleres ud i terræn, for at udpege disse områder.
Pluginet undersøges i rapporten med udgangspunkt i Storåen og Storåens opland som case. Først i rapporten, efter problemet er analyseret og defineret, gives der en præsentation af case-området, samt resultater når pluginet anvendes i case-området. Derefter undersøges det hvorvidt det genererede vandsspejl er repræsentativt for Storåen og Storåens opland, baseret på vandstandsdata. Efter dette undersøges det hvorvidt det genererede vandspejl er repræsentativt i forhold til forskellige typer af analyser foretaget i SCALGO Live. Dernæst undersøges det, hvordan outputs fra Stream Flood kan bruges til en udvidet screening for arealer til vandtilbageholdelse, gennem pluginet VandparkeringVurderingVærdi (VVV). Slutteligt gives der en afrunding, der inkluderer en diskussion af nogle af de anvendte analysemetoder og eventuelle forbedringer til de to plugins, samt en konklusion.
SpecialisationWater and Environment
LanguageDanish
Publication date12 Jan 2023
Number of pages123
External collaboratorNIRAS A/S
Afdelingsleder, VAND Morten Westergaard MOW@niras.dk
Other
ID: 510021764