Detecting objects close to railway in a point cloud

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Jean Nicolai Nielsen
  • Kirsten Kildegaard Detlefsen
Nærværende kandidatspeciale undersøger muligheden for at anvende laserskanning langs jernbanesporet, til udpegning af genstande beliggende inden for en bestemt afstand heraf ved hjælp af en UT-profil. I foranalysen ses der først på kravene som stilles fra Banedanmark, i forbindelse med opmåling af deres infrastruktur, samt hvordan denne måling udføres på nuværende tidspunkt med totalstation. Der er stillet data til rådighed i form af en punktsky, fra en laserskanning foretaget på strækningen mellem Høje-Taastrup og København H. Her udtrækkes en mindre sektion af punktskyen mellem Danshøj station og Valby station, hvor i forvejen målte genstande med totalstation vil blive identificeret, for derved senere at blive anvendt som kontrolpunkter. I hovedanalyesn vil UT-profilen forsøges at blive implementeret på dele af den førnævnte strækning. Her sker der først en forberedelse af data, hvor parametrene for dataene fastsættes. Dernæst identificeres skinnerne i punktskyen, efterfulgt af en udregning for målene på UT-profilen som anvendes. Afslutningsvis implementeres UT-profilen i punktskyen med henblik på at detektere genstande beliggende inden for denne.
LanguageDanish
Publication date17 Jun 2019
Number of pages112
External collaboratorLIFA A/S
No Name vbn@aub.aau.dk
Other
Ramboll Foundation
No Name vbn@aub.aau.dk
Other
ID: 305251865