• Casper Østergaard Gøtze
  • Ana Bunic
Dette Speciale af kandidatuddannelsen "Management in the Building Industry" (Byggeledelsepå dansk) undersøger, emnet transaktionsomkostninger i byggebranchen og hvordan disse kanreduceres ved hjælp af blockchain teknologien.Dette er gjort gennem, først at lave et litteraturstudie af hvad transaktionsomkostninger er,hvorefter transaktionsomkostningers betydning i byggebranchen bliver klargjort. dette ender ud ien pre-problemformulering:"Hvad kan reducere de unødvendige transaktionsomkostninger i byggebranchen?"Denne pre-problemformulering besvares gennem de 4 mulige løsninger: Ikke digitale løsninger,BIM, IoT, Big Data og Machine learning og blockchain technology. En blockchain løsning arbejdesvidere med og ender ud i problemformuleringe:"Hvordan kan blockchain teknologien sænke transaktionsomkostninger i byggebranchen?"Med problemformuleringen in mente, er der lavet et litteraturstudie, som gennemgår hvordanblockchain teknologien fungerer og hvordan blockchain teknologien kan bruges i byggebranchen.Ud fra litteraturstudiet, formuleres der spørgsmål til 1. runde af interviews som bliver lavet med5 eksperter inden for BCT i byggebranchen. Svarerne fra 1. interview runde og litteraturstudietlægger grundlag for spørgsmålene til 2. interviewrunde. I 2. interview runde bliver 3 udviklerespurgt til hvordan BCT kan hjælpe deres arbejde i byggebranchen. Ud fra den viden som erindsamlet er der lavet en koncept model, til hvordan BCT kan implementeres i byggebranchen.Gennem diskussionen er der fundet frem til, at blockchain teknologien generer bedresamarbejde, i et troværdig miljø gennem transperens, sporbarhed, tillid til systemet samtsikkerhed, som vil give lavere transaktionsomkostninger.
LanguageEnglish
Publication date10 Jun 2020
Number of pages70
External collaboratorSøren Cajus
Søren Cajus SCP@DI.dk
Other
Niels Falk
Niels Falk nwf@hdlab.dk
Other
Mayes Ali
Mayes Ali mayes.ali@zueblin.dk
Other
Jakob Guldbrandsen
Jakob Guldbrandsen jgu@vla.dk
Other
Lars Spindler
Lars Spindler Spindler@dk.ibm.com
Other
Søren Pedersen
Søren Pedersen sofp@kubenman.dk
Other
Kenneth Lundholm-Stenkjær
Kenneth Lundholm-Stenkjær kls@vivabolig.dk
Other
Karsten Westergaard
Karsten Westergaard kw@soren-enggaard.dk
Other
ID: 333948393