• Anders Greve Pihlkjær
Denne rapport har til formål at teste og kalibrere simuleringsprogrammet VISSIM til danske forhold. Den første del af rapporten omhandler en statistisk og virkelig sammenligning af den tyske og danske trafikantadfærd. Gennem markundersøgelser i Nordjylland er der indsamlet data, som herefter analyseres og testes i VISSIM. Resultaterne af disse tests viser, at der overvejende er statistisk signifikant forskel på anvendelsen af tysk og dansk trafikantadfærd ved frit flow. Resultaterne fra de virkelige tests viser derimod, at rejsetiden gennem modellen ikke forøges betydeligt. Den anden del af rapporten behandler kalibreringen af en flettestrækning, som går fra tre til to spor på en nordjysk motorvej. Gennem indsamling af data på motorvejen nord for Limfjordstunnellen i Aalborg er der opstillet grafer over hastighed og trafikmængder, som benyttes i kalibreringsprocessen. Der benyttes blandt andet GPS-data, videooptagelser, hastighedsmålinger og trafiktællinger samt statistisk data til at opnå den nødvendige kalibrering. Rapporten viser således et eksempel på en kalibreringsproces, som vil kunne benyttes til andre tilsvarende trafikale situationer i Danmark. Resultaterne fra kalibreringen viser, at det er muligt at opnå en korrekt trafikafvikling ved at hæve aggressiviteten for bilisterne. Derudover viser det sig, at VISSIM ikke kan afbilde et korrekt hastigheds-mønster uden intelligent farttilpasning. Det kan derfor konkluderes, at VISSIM kan afvikle trafikken hensigtsmæssigt, men at det kræver et indgående kendskab til trafikkens variationer i den simulerede periode. Sidst i rapporten illustreres en anden kalibreringsmetode, som kan implementeres i fremtidige kalibreringsprojekter.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages124
Publishing institutionByggeri og Anlæg - Aalborg Universitet
ID: 16980958