• René Ramskov Lund Hansen
Forud for vedtagelse af større infrastrukturprojekter i Danmark udarbejdes ofte en eller flere rapporter, som tager udgangspunkt i en række modelberegninger, herunder trafikmodeller. Sikkerheden og validiteten i disse rapporter er af stor vigtighed, idet rapporterne i mange tilfælde udgør et væsentligt bidrag til den efterfølgende politiske beslutnings-proces.

I dette projekt foretages en detaljeret analyse af synspunkter vedrørende validitet og sikkerhed ved anvendelse af trafikmodeller. Analysen overføres herefter til et casestudie omkring den verserende debat af en fast forbindelse over Kattegat.

Afslutningsvis opsamles der i en diskus-sion af anvendeligheden og sikkerheden af trafikmodeller som politisk beslutningsredskab. Diskussionen suppleres af synspunkter fra relevante interessenter og aktører gennem kvalitative interviews.
LanguageDanish
Publication date18 Aug 2011
Number of pages76
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 55150315