• Astrid Le Bækgaard
Specialet udspringer af en interesse for at forstå, hvordan intern og international migration til landområder kan bidrage og sikre en bæredygtig og robust fremtid for danske landkommuner og lokalsamfund. Derfor er undersøgelsens formål at belyse, hvordan tilflyttere oplever at bliver mødt af og leve i en dansk landkommune. Jeg undersøger hvordan stedet påvirker og har indflydelse på tilflytternes følelse af stedstilknytning og herunder undersøges hvilke faktorer, der henholdsvis fremhæves som kvaliteter og udfordringer ved at bo og leve på landet. Til at undersøge dette er Hjørring Kommune valgt som case. Tilflyttergruppen repræsenteres bredt af både interne og internationale tilflyttere og udgøres af arbejdsindvandrere, indvandrere med flygtningebaggrund og indvandrere der er flyttet til, fordi deres samlever allerede bor på stedet, også kaldet kærlighedsindvandrere. Med afsæt i det biografisk funderede interview belyses oplevelsen og tilknytningen til stedet ud fra tilflytternes hverdagslivserfaringer og perspektiver på lokalsamfund og fællesskab, kommunikation og netværk og de fysiske omgivelser.
LanguageDanish
Publication date17 Nov 2016
Number of pages66
ID: 243884098