Tidssvarende accelerationsværdier og accelerationslængder

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Michael Dynnweber
Projektet omhandler accelerationsværdier og accelerationslængder som anvendes ved projektering af tilkørselsramper. Værdierne fra de danske vejregler sammenholdes med værdier fra relevante udenlandske vejregler og tillige sammenholdes disse med værdier fra målinger på tilkørselsramper på det danske motorvejsnet.
LanguageDanish
Publication date2006
Number of pages112
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6146549