• Ana Miroslavova Hristova
Dansk byggeri er på vej mod paradigmeskift, hvad angår bæredygtighed. Den nuværende mangfoldighed af forståelser, certificeringsordninger og standarder for bæredygtighed er ikke nødvendigvis positiv for udviklingen.
Denne rapport er udarbejdet som afgangsprojekt på kandidatuddannelsen Cand. Tech. Ledelse og Informatik i Byggeriet ved Aalborg Universitet i København.
Formålet med studiet er at evaluere DGNB-certificeringsordningens indflydelse på arbejdspraksisser indenfor bæredygtig projektering. DGNBs muligheder for samarbejde og innovation på byggesager blev vurderet gennem et casestudie gennemført i arkitektsfirmaet Arkinord A/S.
Analysen viser, at DGNB bevidstgør arkitekternes beslutningsprocesser for bæredygtigt design, forbedrer samarbejdet mellem alle aktører og er en god forudsætning for tværfaglig innovation.
LanguageEnglish
Publication date4 Jan 2016
Number of pages48
External collaboratorARKINORD A/S
Jakob Dahl jd@arkinord.dk
Information group
ID: 225172044