Testning af viden: Ledetrådes betydning

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Rikke Klattrup
4. term, Psychology, Master (Master Programme)
Dette speciale om handler undersøgelsen af, om ledetråde kan være med til at fremme genkaldelsen af en persons semantiske viden. Egen tidligere undersøgelse, med en almen videntest, viste, at der var en markant fremgang for forsøgsgruppen. Ledetrådene formål er at kompensation for den manglende sociale kontekst, der tænkes at være den mest naturlige kontekst at genkalde viden i. Forklaringen på resultatet skal findes i aktiveringen af både det semantiske system og det fonologiske system. Overordnet handler det om, hvordan sammensætningen af to forskellige hukommelsestest kan være med til at øge tilgængeligheden og dermed fremme genkaldelsen. I forhold til testning er det dog væsentlig at være opmærksom på testens begrænsninger, specielt når den bruges til evaluering i for eksempel uddannelsessystemet.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages126
Publishing institutionAalborg Universitet, Institut for kommunikation
ID: 14395302