• Maiken Høvring
Offentlige indkøb er anset, som værende en af hovedaktørerne i skiftet fra en
lineær til cirkulær model. Nuværende litteratur peger dog på, at det stadig
er på et begyndende stadie, hvilket blandt andet skyldes manglende brugbare
værktøjer. Dette studie tager udgangspunkt i at undersøge de danske TCOværktøjer udviklet af Miljøstyrelsen og deres brug for offentlige cirkulære indkøb.
Dette er baseret på, at både regeringen, men også studier peger på at nuværende
værktøjer for grønne offentlige indkøb kan udvikles til at inkludere cirkulære
principper. Værktøjerne er undersøgt både fra en teoretisk og praktisk vinkel med
følgende problemstilling;
Hvad er potentialet af Miljøstyrelsens TCO-værktøjer for at understøtte cirkulære
offentlige indkøb?
Problemstillingen er besvaret gennem to delanalyser, hvor den første tager
udgangspunkt i potentialet af TCO-værktøjer til at understøtte cirkulær økonomi
fra en teoretisk vinkel. Til det er et R-framework brugt til at forstå hvordan TCOværktøjerne understøtter R-strategierne; refuse, rethink, reduce, reuse, repair,
refurbish, remanufacturing, repurpose, recycle og recover. Ud fra analysen bliver
det konkluderet, at TCO-værktøjerne understøtter flere R-strategier i varierende
grad. Det bliver også konkluderet at når man bevæger sig mod kommende TCOværktøjer, så kan cirkularitet i højere grad understøttes. Den anden analysedel
tager udgangspunkt i den praktiske del af potentialet af TCO-værktøjerne. Til det
er et casestudie af de danske regioner lavet, hvor semi-strukturerede interviews
med respondenter fra regionerne er kodet for at forstå de barrierer og drivere,
der er ved at optage TCO-værktøjerne. Konklusionen på den analyse er, at
hvis TCO-værktøjerne skal understøtte cirkulære offentlige indkøb, så er det
en forudsætning at de rette konditioner er etableret i de offentlige institutioner.
Samlet set er konklusionen at teoretisk set, så kan TCO-værktøjer godt understøtte
cirkulære offentlige indkøb, men i praksis, så afhænger det er om organisationerne
kan justere deres politikker, strategier og arbejdsgange til et TCO-perspektiv og
allokere de nødvendige ressourcer. Ud fra de to analyser er der givet nogle
anbefalinger til både regionerne og Miljøstyrelsen.
SpecialisationEnvironmental Management and Sustainability Science
LanguageEnglish
Publication date6 Jan 2023
Number of pages73
ID: 508832084