• Ulrik Pedersen
  • Andreas Ibsen
10. term, Master of Science in Geography (Master Programme)
Denne rapport omhandler regional udvikling i en udkantsområde som Thisted Kommune. De forskellige politiske udkantsopfattelser bliver undersøgt og Thisted Kommunes udfordringer som en udkantskommune skitseres. Thisted kommunes herlighedsværdier og surfingen som fritidsaktivitet sættes ind i en global kontekst hvorfor der kan konkluderes at være nogle muligheder for udviklingen indenfor nye områder.
Projektet er et eksempel på en kommune og et lokalområde i et udviklingssamarbejde. Her undersøges de forandrende diskursive processer i forbindelse med udviklingen af en surferdiskurs i en governance kontekst.
Projektet konkluderer gennem en diskurskamp at den eksisterende diskurs ændres omkring surfing. En ny surferdiskur, der anser surfingen som et muligt vækstområde opstår herefter. Den diskursive udviklingsproces bliver afbilledet på en figur hvor det tidsmæssige og governancemæssige aspekter medtages.
LanguageDanish
Publication date1 Mar 2011
Number of pages102
ID: 48186063