Storå i spil: Holstebro aktive forløb

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Ditte Birkkjær Madsen
4. term, Urban Design, Master (Master Programme)
Dette afgangsprojekt omhandler bearbejdningen af et forløb og fremtidige byrum langs Storå i Holstebro. Projektet tager udgangspunkt i en stigende fokusering på vandets kvaliteter, som rekreativt element i byer, samt kommunens ønsker om at gøre Storå til et attraktivt element i byen, hvor der kan være kultur og idræt i bybilledet. Dette medføre, at der ses på teoretiske betragtninger omkring byrum, idræt og vand. Der arbejdes konceptuelt med et forløb langs åen, mens der slås ned i to områder, hvor der er udarbejdet designforslag til fremtidige byrum. Hvor der hele tiden tænkes på hvorledes idrætten kan være et element, der er med til at formgive byrummene hvor åens vand kan iscenesættes. Resultatet er blevet et forløb med varierede strækninger, som skabes på baggrund af kontekstens skiftende karakter. De to byrum kobler sig på dette forløb og giver plads til at folk kan udøve fysisk aktivitet i såvel byens urbane som landskabelige byrum.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages217
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14260233