Stedfæstelse af servitutter i et fremtidigt digitalt tinglysningssystem

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Kim Oberg Jessen
  • Thomas Brogård
  • Maria L. H. Pedersen
Nærværende afgangsprojekt på landinspektøruddannelsen omhandler stedfæstelse af servitutter i et fremtidigt digitalt tinglysningssystem. Selve problemstillingen udspringer af, at der i fremtiden vil være krav om, at der skal ske stedfæstelse af servitutter på baggrund af matrikelkortet. Dette krav er fremkommet, uden et forudgående udredningsarbejde har fundet sted, hvormed der ikke er klarhed over, hvordan det skal gribes an, og hvilke udfordringer et sådant krav vil medføre for brugerne på tinglysningsområdet. Dette projekt forsøger at løfte denne opgave. Projektets overordnede formål er at undersøge en række problemfelter i forbindelse med kravet om stedfæstelse af servitutter i et fremtidigt digitalt tinglysningssystem i Danmark. Gennem analyser af emneområder, som har relation til stedfæstelse af servitutter, kommer en række problemfelter til at fremstå tydeligt. Herefter vurderes hvert enkelt problemstillings betydning for de fremtidige krav, som bør stilles til stedfæstelsen. Ydermere frembringes via en servitutundersøgelse et empirigrundlag, som bl.a. har til formål at pege på problemfelter i forbindelse med en stedfæstelse. Analyserne og vurderingerne munder ud i en række anbefalinger, som synes relevante for at sikre en hensigtsmæssig stedfæstelse af servitutter fremover.
LanguageDanish
Publication date2006
Number of pages174
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 6146229