• Merete Martlev
  • Ann Merete Duedal
  • Anne Sofie Korsager
Med visioner om at kunne dele, udveksle og genbruge data i sundhedsvæsenet efterspørges højt strukturerede og standardiserede data. %Der er dermed behov for semantisk interoperabilitet, som kan sikres ved et samspil mellem Sundhedsfagligt Indhold og Sundhedsterminologien.
Tidligere projekter på Aalborg Universitet har undersøgt muligheder for integrering og anvendelse af SNOMED CT, %ud fra forskellige perspektiver,
hvor der tages udgangspunkt i den eksisterende formalisering ved mapning. Dette har ledt til lav dækningsgrad, hvorfor postkoordinering er anvendt i udpræget grad.
Formålet med dette projekt er at udvikle og anvende en metodetilgang til at repræsentere kliniske udtryk, hvor der i stedet tages udgangspunkt i SNOMED CT-modellen.%, hvormed denne skal udgøre standarden for de kliniske udtryk, der skal repræsenteres.

Et udvidet partogram på papirform fra Aalborg Sygehus anvendes til standardisering pga. dets højt strukturerede form. Både struktur og indhold repræsenteres vha. SNOMED CT-modellen. SNOMED CT og dens hierarkiske struktur undersøges og hierarkier omhandlende graviditet, fødsel og generelle undersøgelser udvælges til repræsentation. I tilfælde af at nødvendig dokumentation ikke kan repræsenteres, anvendes begreber i andre hierarkier, postkoordinering eller fritekst.

85\% (273/321) af begreberne kunne findes i udvalgte hierarkier. 12,2\% (39/321) blev fundet i SNOMED CT's andre hierarkier, 0,9\% (3/321) blev dannet vha. postkoordinering og 1,9\% (6/321) blev beholdt som fritekst.

Både strukturen og indholdet er standardiseret med en overvægt af prækoordinerede begreber, hvormed data kan genbruges til sekundære formål. Dermed opfattes SNOMED CT som relativ dækkende for at standardisere dokumentationen under fødselsforløb.
LanguageDanish
Publication date4 Jun 2010
Publishing institutionInstitut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitet
ID: 32424816