SPRQ-træ i distribueret DOPRI system

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Kim Algreen
4. term, Computer Science, Master (Master Programme)
Denne rapport omhandler udviklingen af en type af distribuerede lokationsbaserede service systemer, kaldet DOPRI systemer, samt en main-memory baseret datastruktur, baseret på PR-Quadtræet, kaldet SPRQ-træ, til indeksering af to dimensionelle objekter. Systemet udvikles på baggrund af en undersøgelse af forskellige positionsbestemmelses teknikker, samt hvilken programmeringsteknologi der kan anvendes til at opbygge et distribueret DOPRI system.

Systemet skal kunne håndterer mange brugere, hvis position ofte skal opdateres, kunne dække et stort område, og kunne bruges både indendørs og udendørs. Den udviklede datastruktur benyttes i systemet, og skal understøtte kravene til systemet. Dvs. først og fremmest kunne foretage positionsopdateringer med stor hastighed. Derfor er datastrukturen main-memory baseret, da main-memory operationer er væsentlig hurtigere end disk operationer. Der undersøges om det er muligt og hensigtsmæssigt, at have både datastrukturen, samt en del af systemets information i main-memory, frem for på disk.
LanguageDanish
Publication dateJun 2005
ID: 61065276