'Situationsbestemt ledelse af geografisk distribuerede softwareprojekter'

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Jesper Boeg
  • Thomas S. Madsen
  • John Persson
  • Flemming Steinson
4. term (INF10 - Master Thesis), Informatics, Master (Master Programme)
'Softwareprojekter er i stigende omfang spredt over store geografiske afstande for at udnytte globale ressourcer i form af billig arbejdskraft, ekspertise, lokalkendskab og fleksibilitet. Den tilgængelige viden i den videnskabelige litteratur tilbyder dog ingen samlet metode til ledelse af sådanne projekter. Denne specialerapport belyser derfor, hvordan situationsbestemt ledelse baseret på kontingensteori kan udnyttes til at relatere udfordringerne i geografisk distribuerede softwareprojekter til relevante projektledelsestiltag. Undersøgelsen af denne problemstilling er metodisk funderet i en iterativ designforskningsproces. Resultatet heraf er en kontingensmodel for ledelse af geografisk distribuerede softwareprojekter med tilhørende metode og værktøj. I processen er der foretaget et litteraturstudie samt løbende videreudvikling ved evalueringer gennem fokusgrupper og workshops med projektledere og -deltagere fra en række virksomheder, hvor der arbejdes i geografisk distribuerede softwareprojekter. Kontingensmodellens tilhørende metode er baseret på risikoledelse, og det tilhørende værktøj er implementeret i et web-baseret system [www.distributedprojects. net]. Disse er evalueret som meget brugbare af både projektledere og -deltagere. Endelig er specialeprojektets resultater formidlet i en videnskabelig artikel, som indgår i rapporten.'
LanguageDanish
Publication dateJun 2006
ID: 61067987