Sig noget! Anvendelse af audioteknologi i undervisningen

Student thesis: Master programme thesis

  • Charlotte Jørgensen
4. term, Master of ICT and Learning (MIL) (Continuing education) (Continuing Education Programme (Master))
Masterspecialet begrunder anvendelsen af audiofiler i forbindelse med undervisning. Der er er anlagt en eksplorativ tilgang, som dels bygger på kvalitativ metode: interview, observation og mindtape og dels på undersøgelser af erfaringer og eksempler på god praksis. Resultaterne af den indsamlede empiri analyseres i et konstruktivist og socialt læringsperspektiv og ydermere indgår didaktiske overvejelser. Masterspecialet konkluderer, at fire elementer synes at betydning for læreprocesser, der omfatter brugen af audiofiler i forbindelse med undervisning: 1. Individets interaktivitet 2. Social interaktivitet 3. Individets interaktion 4. Social interaktion Masterspecialet problematiserer de manglende bedømmelses- og vurderingkriterier i forhold til elevproducerede audiofiler med fagligt indhold. Samlet konkluderes det i masterspecialet, at anvendelse af audioteknolgi i forbindelse med undervisning understøtter læring.
LanguageDanish
Publication date2007
Number of pages76
Publishing institutionAAU
ID: 9762719