Sekur - improving craftsman transport in urban areas

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Sebastian Bendix Bie
  • Anne Nold Jensen
  • Ulrik Holmgreen
4. term, Industrial Design, Master (Master Programme)
Dette specialeprojekt omhandler mobilitet i arbejdssituationer for ejendomsserviceteknikere i Danmark med mål om at forbedre effektivitet og arbejdsgangen for teknikerne.

I Danmark findes over 600.000 offentlige lejemål, som huser mere end 40% af den danske befolkning. Fælles for disse offentlige lejemål er, at en del af huslejen, der betales månedligt, går til istandsættelse og service af ejendommene. Til disse opgaver er ejendomsserviceteknikere ansat og varetager hovedsageligt opgaver som reparationer af lejemålene, kontrol med forbrug af vand og varme samt den daglige drift. De seneste år har boligforeningerne været underlagt en solidarisk effektiviseringsplan, hvilket har betydet stor omlægning af den daglige drift og arbejdsopgaver for den enkelte ejendomsservicetekniker.

Dette projekt tager udgangspunkt i målet om effektivisering af den offentlige boligsektor og arbejder med at optimere arbejdsgangen for både økonomisk gevinst i boligforeningerne, men i lige så stor grad for at give den enkelte ejendomsservicetekniker bedre forhold til at håndtere de opgaver, der giver større arbejdstilfredshed. SEKUR er en løsning til transport og organisering af værktøjer og materialer på cykel, som støtter ejendomsserviceteknikeren i at have muligheden for at have det korrekte værktøj med til ofte dårligt definerede opgaver. Dette sparer teknikeren for spildt transporttid og frustration over at mangle det nødvendige værktøj.
LanguageEnglish
Publication date5 Jun 2019
Number of pages128
External collaboratorSundby-Hvorup Boligselskab
no name vbn@aub.aau.dk
Other
ID: 305170779