Search for student projects

  1. Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master
  2. Mobile GIS: Modern Web Standards as platform for eGovernment

    Peter Bjørn Alsing, Morten Heering Fredskild

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2012

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  3. Photos from unmanned helicopter: description of a method for producing orthophotos for archaeological

    Rasmus Klog, Pia Louise Rasmussen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2012

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  4. The so-called "værditabsordning" - a loss of value scheme - Does it promote local support for wind turbines?

    Andreas Hodal, Jesper Nielsen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2012

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  5. Grundvandsbeskyttelse - En erfaringsopsamling

    Marie Louise Grøndahl Nielsen, Simon Skovly Kristensen, Uffe Møller Holm

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2011

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  6. Strandbeskyttelseslinjen: - en analyse af administrationspraksis

    Andy Klarholt, Brian Mejlvang Jensen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2011

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  7. Administration of protected nature: A study of municipal administrative practice

    Katrine Damsgaard Boye, Line Boyesen Christiansen, Morten Thiel Nielsen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2009

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  8. Automatisk Opdatering af BIM

    Anders Haugaard Thomsen, Martin Steenberg Hansen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2009

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  9. Climate challenge: Do the municipalities care?

    Lars Peter Larsen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2009

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  10. Integrated spatial planning in a reorganized public sector

    Søren Hasling Pedersen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2009

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  11. Samarbejde omkring byudvikling: - med kommunen og private som parter

    Eva Poulsgaard, Christina Justmi Nielsen, Thomas Gade Sørensen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2009

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  12. Setting out new buildings: The right way

    Jan Holse Mortensen, Jeppe Eskild Damgaard Nielsen, Jesper Falk Rasmussen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2009

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  13. Klimaforandring - et planlægningsproblem?

    Karina Høgh, Mads Winther Hansen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2008

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  14. Operationalisering af højdemodel i den kommunale forvaltning: Know why, Know where og Know how

    Søren Jensen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2008

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  15. Innovation in urban planning: A case study of the Danish town Frederikshavn

    Hans Peter Therkildsen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2007

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  16. Public-private partnerships in urban regeneration areas: possibilities and limits

    Astrid Nielsen, Nina Ullvit

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2007

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  17. The regional developmentplan: Possibilities and terms for anchorage

    Lars Gilje, Anne Mette Kjær Nielsen, Anders Josefsen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2007

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  18. The legal basis for line owners in road areas

    Anja Vestergaard Madsen, Henriette Liisberg-Larsen, Christian Holmgaard Graversen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2006

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  19. Byomdannelse

    Line Træholt Hvingel

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2005

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  20. Ejendomsregistrering i Bolivia

    Niels P. Jacobsen, Nicolai Holte Jensen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2005

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  21. På vej mod Rebild kommune - hvad gør vi?

    Sanne Kolding Johansen, Henriette Lyngberg

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2005

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  22. Udpegning af fremtidig placering af produktionsbygninger i landbrugserhvervet

    Rune Andersen, christian P. Hansen, Steffen B. Martens

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2005

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  23. Vejlaug som problemløser

    Jens Peter Petersen, Arnold Thomassen, Torben Jensen, Rasmus Ørtoft

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2005

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  24. Basisdata

    Lars Erik STorgaard, Martin Nyvang

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  25. Byomdannelse på Aalborg Østre Havn

    Mette Johansen, Line Mathiasen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  26. Dispositionsretten til fællesjorder og kirkestier

    Martin Rosenkrans Nielsen, Jacob Risager

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  27. En bæredygtig strukturreform - med fokus på mulige konsekvenser for den fysiske planlægning

    Lotte Heeland Madsen, Mads Møldrup

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  28. Institutionelle rammer for ejer-, lejer- og andelsboliger i Danmark

    Morten Sax Nielsen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  29. Kortlægning baseret på satellitbilleder

    Nikolaj Miller

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  30. Landzoneinteressernes indflydelse på lokaliseringen af fremtidens husdyrbrug - hvor er vi på vej hen

    Bo Mørkbak Elefsen, Lars Haagensen, Joan Schou Berentzen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  31. Private interessers indflydelse på byplanprocessen

    Sara Hansen, Rasmus Elmann Berentzen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  32. Public-private partnership in urban conversion

    Hans Vognsen Christensen, Keld Madsen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  33. Public-private partnership in urban conversion

    Hans Vognsen Christensen, Keld Madsen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  34. Realiseringsfaktorer i byomdannelsen

    Robert Kovac, Hans Pedersen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  35. RTK-tjenester i Danmark

    Martin Møller Sørensen, Line Andkjær, Henrik Plenge Jensen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2004

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  36. Ejendomsregistrering i Øst- og Centraleuropa

    Esben Krog Sørensen, Jesper Schroll Kristensen, Morten Damgaard Dalby

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2003

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  37. EU-vandrammedirektivet og dets forestående implementering i Danmark

    Claus Hindkær, Karsten Thoft Jørgensen, Michael Høgstätt Persson

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2003

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  38. Fremtidens regionplan - som et styrket administrationsgrundlag og en strategisk udviklingsplan

    Paw Bro Larsen, Søren Bredal Henriksen, Jacob Winkel

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2003

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  39. GPS til matrikulær måling

    Jim Nielsen, Anders Birk Jensen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2003

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  40. Integration af det danske ejendomsregistreringssystem

    Christian Clausen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2003

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  41. Naturforvaltning - analyse af dansk lovgrundlag til realisering af fugle- og habitatdirektivet

    Martin Korgaard, Anna Sandmann Pedersen, Karina Thaarup Rasmussen

    Surveying, Planning and Land Management (cand.geom.), Master, (Master Programme) 4. semester, 2003

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  42. Sports Science, Master
  43. Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  44. Strategies to promote physical activity for first-time postpartum mothers

    Siv Hilde Rangen

    Sports Science, Master, (Master Programme) 4. semester, 2020

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  45. The Relative Age Effect in Youth Soccer Players from Denmark

    Kasper Råby Pedersen

    Sports Science, Master, (Master Programme) 4. semester, 2020

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  46. The Significance of Recognition in the Retention of Postmenopausal Women in Physical Activity

    Anne Grove Poulsen

    Sports Science, Master, (Master Programme) 4. semester, 2020

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  47. A coach's confession: An autoethnographic study of coaching in practice

    Simon Hovesen Dalsgaard

    Sports Science, Master, (Master Programme) 4. semester, 2019

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  48. Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  49. A cultural analysis: Are GAME Streetmekka in agreement with the values of street sport?

    Jacob Riis Lilmoes Laursen, Marius Testmann, Jakob Lønskov

    Sports Science, Master, (Master Programme) 4. semester, 2018

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  50. Dropout reasons in youth sport: Narratives from three ice hockey boys

    Nicolai Høyer Rosenkilde

    Sports Science, Master, (Master Programme) 4. semester, 2018

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  51. Relative age effect in danish national team handball

    Rasmus Mølgaard Lilholt

    Sports Science, Master, (Master Programme) 4. semester, 2018

    Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...56 Next