• Anne Jørgensen
4. term, Social Work, Master (Master Programme)
Der foretages en kvalitativ interviewundersøgelse med myndighed og udførere på magtanvendelsesområdet
i Skanderborg Kommune. De empiriske fund analyseres og fortolkes hermeneutisk med inddragelse af
henholdsvis Niklas Luhmanns systemteori og Michel Foucaults magtanalyse.
LanguageDanish
Publication date2015
Number of pages120
ID: 217416666