Sammenligning af robuste udjævnings metoder

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Jacob Collstrup
I betragtning af at der eksisterer et multiplum af robuste udjævningsmetoder, kan det være relevant at gøre sig tanker om hvilke der er bedst, evt. i hvilke situationer. For at besvare dette spørgsmål, laves der et oprids over nogle få tilgængelige robuste udjævningsmetoder. Disse præsenteres med styrker og svagheder. Herefter opridses problemformuleringen til projektet.

I næste trin gennemgås to udvalgte robuste udjævningsmetoder i detaljer, hvor der gøres overvejelser om hvordan eventuelle tærskelværdier skal sættes, samt hvilke landinspektør opgaver som udjævningsmetoderne skal testes på. Herefter beskrives hvordan dataene, der skal arbejdes på, er genereret, hvilke overvejelser der er gjort i forbindelse med generering af data. Dette afsnit følges op af et implementeringsafsnit, som beskriver, ved hjælp af figurer, hvordan udjævningsmetoderne er implementeret i matlab.

Herefter foretages der en række forsøg, på baggrund af forskellige datasæt. Rådata, fra forsøgene præsenteres også her. Derefter følger en gennemgang af alle resultaterne, tendenser udledes og overraskende resultater, forsøges forklaret. Til slut præsenteres projektets konklusion, jvf. problemformuleringen.
LanguageDanish
Publication date8 Jun 2010
Number of pages125
Publishing institutionInstitut 4
ID: 32639546