• Eva Poulsgaard
  • Christina Justmi Nielsen
  • Thomas Gade Sørensen
Dette projekt belyser mulighederne for at indgå et offentligt privat samarbejde omkring byudvikling, samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet hermed. Problemstillingen går på, at der gennem de senere år har været mange tilkendegivelser på, at offentlige private samarbejder, er vejen frem når større byudviklingsprojekter skal realiseres. Et indledende studie af, hvilke muligheder der er for at indgå sådanne samarbejde gjorde det klart, at der ikke findes nogen generel praksis på området. Den manglende praksis skyldes dels, at der er nogle åbenlyse barrierer i forhold til at indgå i et offentligt privat samarbejde omkring byudvikling. Som udgangspunkt har kommunen og de private parter modstridende interesser, der beror på at de private skaber byudvikling med profit for øje, mens kommunen skal varetage offentlighedens interesser. Derudover hersker der en begrebsforvirring på området, som gør det uklart, hvilke reelle muligheder der er for at indgå et samarbejde. Slutteligt er byudviklingsprojekter svære at definere, eftersom projektet består af flere forskellige faser, og kompleksiteten varierer alt efter ejerforhold og byudviklingsprojektets størrelse. Den første del af hovedanalysen belyser hvilke muligheder der er for at indgå et offentligt privat samarbejde omkring byudvikling. Analysen belyser dels, hvilke formelle samarbejdstyper der er interessante i forhold til byudvikling, og dels hvilke begrænsninger, der er behæftet hermed. Resultatet er, at de eneste konstellationer af samarbejde, der er interessante er udbygningsaftaler og selskaber. Den anden del af hovedanalysen belyser, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med offentlige private samarbejder omkring byudvikling. Denne analyse tager udgangspunk i et casestudie. Projektets konklusion er, at byudvikling med fordel kan løses gennem et offentligt privat samarbejde, men at der mangler en model for, hvordan et sådant samarbejde kan forløbe. I Hillerød Kommune har de haft succes med en partnerskabsmodel, som er beskrevet i projektet.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages136
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 17717533