• Casper Aastrup Sejersen
4. semester, Sports Science, Master (Master Programme)
I modsætning til mange andre typer af arbejde så fluktuerer blodtrykket under roning med en brat stigning ved tagets begyndelse, hvilket synkroniserer blodtrykket med taget snarere end med hjertets kontraktion. Stigningen i blodtrykket under ro-taget skyldes i vid udstrækning, at det er forbundet med en Valsalva-lignende manøvre for at stabilisere ryggen, hvilket illustreres ved et markant øget centralt venøst tryk. Et øget intra-thorakalt tryk har begrænsende effekt på det venøse tilbageløb til hjertet, hvilket må forventes at begrænse hjertets slagvolumen under ro-taget. Ligeledes kan den foroverbøjede position i ro-tagets begyndelse eventuelt med brystkassen presset mod benene øge det intra-abdominale tryk. På trods af de formodede begrænsninger af det venøse tilbageløb under ro-taget, har roere en høj maksimal iltoptagelse, hvilket indikerer, at også deres minutvolumen er stort.
Formålet med denne undersøgelse var at undersøge, hvordan hjertets slagvolumen påvirkes under et ro-tag. Med en forestilling om, at slagvolumenet er begrænset under ro-taget, var tanken, at slagvolumenet ville være endog meget stort, når roeren ikke applicerer kraft på åren under fremkørsel til næste tag.
Otte mandlige roere, som konkurede på nationalt niveau, blev rekrutteret. Til at undersøge fluktuering af hjertets slagvolumen under ro-taget blev slagvolumenet beregnet ved pulskontur-analyse samtidigt med, at vejrtrækningen og kraften i ro-taget blev registreret. Målingerne blev foretaget i hvile og ved to submaksimale intensiteter svarende til en hjertefrekvens på 130 og 160 bpm.
Undersøgelsen bekræftede, at ro-taget er forbundet med en markant stigning i blodtrykket (til 173 ± 17 mmHg). I gennemsnit steg slagvolumenet ikke fra roeren sad i hvile på ergometeret til de to submaksimale intensiteter (106 ± 10 vs. 111 ± 5 og 113 ± 12 ml, P = 0.613 og P = 0.432), men der blev observeret markante fluktueringer under roning, som var mest tydelige ved den høje arbejdsintensitet og uden relation til respirationen. Slagvolumenet var for et ro-tag 116 ± 26 ml 39% mindre ved ro-tagets begyndelse og 34% større under fremkørsel til næste tag. Det konkluderes, at når roere er i stand til at udvikle en stor stigning i hjertets minutvolumen, skyldes det især, at hjertets slagvolumen er stort, mens der ikke appliceres kraft på åren.
LanguageEnglish
Publication date6 Jun 2019
Number of pages16
External collaboratorRigshospitalet, Copenhagen University Hospital
Niels Secher niels.secher@regionh.dk
Other
ID: 305245593