ReForm: Architecture with social approach

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Stefan Rohde
4. term, Architecture, Master (Master Programme)
Dette kandidatspeciale i arkitektur, med titlen ReForm tager udgangspunkt i omdannelsen af et fysisk og socialt nedslidt boligområde, domineret af store modernistiske betonbebyggelser. Der er arbejdet med hvorledes en kombination af renovering, nedrivning og nybyg kan redefinere området, men samtidig bevare og forstærke eksisterende kvaliteter. Nybyggeriet skal forholde sig til den modernistiske kontekst, men samtidig sætte sit eget præg på området i en nutidig arkitektur.
LanguageDanish
Publication date23 May 2012
Number of pages96

Images

Fugleperspektiv.jpg
Fugleperspektiv over området, med en ny vej ført ind mellem blokkene, og en stor cirkulær opholdszone skærer igennem blokkene.
bygningen_udefra.jpg
Set inde fra gårdrummet af det foreslåede nybyggeri i området
sydfacade_til_rapport.jpg
Sydfacade
_stfacade_til_rapport.jpg
Østfacade
ID: 63266876