Regn\vind inducerede vibrationer af skåstags-kabler

Student thesis: Master thesis (including HD thesis)

  • Claus Gadegaard
  • Jesper Jensen
4. term, Structural and Civil Engineering, Master (Master Programme)
Regn/vind-inducerede vibrationer for de mest alvorlige naturbaserede belastninger på kabler vil blive undersøgt. Teorien bag regn/vind-inducerede vibrationer på skråstags-kabler vil blive skitseret, baseret på den foreliggende tilgængelige litteratur. En numerisk kvasistatisk multifrihedsgrads model for et skråstags-kabel er udviklet og en lastmodel er oprettet for at simulere regn/vind inducerede aeroelastiske belastninger på kablet. Fire forskellige typer af dæmpningsmekanismer analyseres for dæmpning af regn/vind inducerede vibrationer. Aktiv kontrol med aksiale kræfter ved en aktuator i den lavere kabel understøtning, er i første omgang undersøgt. Kontrol i de resterende tre typer er baseret på en vinkelret forbindelsen mellem dæmper mekanismen og kablet, ved en konstant afstand fra den nederste kabelunderstøtning. Her er passiv viskos dæmpning indført hvor dæmpnings koefficienten er indstillet til den første svingningsform for kablet, i dets eget plan. Semi-aktiv MR-dæmpning er indført med det formål at reducere vibrationer i forhold til passiv viskos kontrol. Endelig er aktiv kontrol ved brug af pol allokerings metoden analyseret. Desuden er den aktive kontrol med pol allokering understøttet af integral kontrol for at fjerne en statisk flytning af kablet forårsaget af den statiske vindlast. Særlig opmærksomhed er tillagt vurderingen af den relative effektivitet af de betragtede dæmpnings mekanismer. Praktiske overvejelser, generelle teorier og kontrol algoritmer med henvisning til de nævnte kontrol strategier er håndteret.
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages58
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 17728335