Project briefing - and the user involvement herein

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Jakob Lemming
Projektet tager udgangspunkt i området; Programfasen og brugerinddragelse heri. Gennem analyser og sammenholdelse af resultater fra tidligere forskning og litteratur på området samt interviews af relevante respondenter, er en række problemstillinger på området blevet fremhævet. Efterfølgende er der blevet givet en række værktøjer, der kan afhjælpe de listede problemstillinger. Endelig er det blevet illustreret hvilke interessenter, der kan være behjælpelige med at implementere forbedringer på området samt hvilke udfordringer der ligger for hver interessent.
LanguageDanish
Publication date2010
Number of pages69
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 19155116