• Jannie Nielsen
4. term, Structural and Civil Engineering, Master (Master Programme)
Formålet med dette projekt var at undersøge om konstruktioner dimensioneret for seismiske laster også er robuste. To stålkonstruktioner med hver ti etager og fem sektioner i hver retning og med hhv. excentriske og koncentriske afstivere er blevet analyseret vha. pushoveranalyser. Opførslen ved en givet grundacceleration er beregnet vha. et responsspektrum reduceret afhængigt af duktiliteten fundet med pushoveranalysen med metoden fra ATC-40. Robustheden er blevet vurderet med hhv. en deterministisk, probabilistisk og risikobaseret tilgang, hvor intakte og skadede konstruktioner blev analyseret. Med den deterministiske tilgang blev robustheden analyseret i relation til både statisk og seismisk horisontal last, og påvirkningen af duktilitet og hærdning af materialet blev undersøgt. Med den probabilistiske tilgang blev der taget hensyn til aleatoriske og epistemiske usikkerheder i beregningen af den årlige svigtsandsynlighed pga. jordskælv, og to forskellige robusthedsindekser blev beregnet, ét baseret på svigtsandsynligheden og ét baseret på sikkerhedsindekset. Endelig blev der brugt en risikobaseret tilgang, hvor der blev taget højde for både direkte og indirekte konsekvenser. Analyserne viste, at skadede konstruktioner ofte vil have en opførsel som er forskellig fra den intakte konstruktion, idet de energidissiperende mekanismer ikke virker på den måde de er dimensioneret til, når nogle konstruktionselementer mangler. Derfor havde den globale duktile opførsel af skadede konstruktioner stor indflydelse på den jordskælvsrelaterede robusthed, og den strukturelle konfiguration var særligt vigtig for opførslen. Dette betyder, at konstruktioner der er dimensioneret for seismiske påvirkninger ikke nødvendigvis er robuste ift. seismiske laster, da det afhænger af den strukturelle konfiguration.
LanguageEnglish
Publication date2009
Number of pages115
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 17683957