Potentialet for brug af fordampningskøling i Europa

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Christian Hede Andersen
Rapporten omhandler potentialet for fordampningskøling i Europa, benævnt kølingspotentialet, som findes for fem fordampningskølingssystemer ved otte belastningstilfælde for 138 europæiske byer. Timebaseret vejrdata benyttes og kølingspotentialet beregnes vha. Matlab eller Excel, hvori numeriske beregningsmodeller er opsat.
Der er kølingspotentiale ved alle byer, men det varierer meget afhængig af geografisk placering, belastning og systemtype. Udover kølingspotentialet vises variationen imellem 15 danske byer og ligeledes sammenlignes en DRY-fil for København med en IWEC-fil for København.
Derudover undersøges muligheden for benyttelse af Köppen-Geiger klimaklassificeringen til at beskrive kølingspotentialet for byerne, og dermed andre byer i samme klimazoner, hvilket umiddelbart ikke findes muligt.
Fordampningskølingssystemernes effekt på rumluftens relative fugtighed undersøges for repræsentative europæiske byer, for dermed at undersøge indvirkningen på indeklimaet, og ved flere af byerne kan der opstå problemer ved systemtyper uden fugtbegrænsning.
Ligeledes findes de fem fordampningskølingssystemers kølingspotentiale ved varierende virkningsgrad af befugter og varmeveksler, samt type af desiccant wheel og regenereringstemperatur, for repræsentative europæiske byer.
LanguageDanish
Publication date4 Sept 2014
Number of pages75
ID: 203996510