• Anne Kriegbaum Søgaard Jensen
  • Mette Kathrine Larsen
4. term, Transport Engineering, Master (Master Programme)
Dette projekt undersøger, om der foreligger et potentiale for flere uheldsdata til den officielle uheldsstatistik. Til dette tages der udgangspunkt i de registrerede ekstrauheld, hvoraf det undersøges, om der er sket en fejlklassificering af disse.
Til uheldsanalysen er der taget udgangspunkt i uheld fra 2000 til 2015 for tre vejtyper og fire politikredse – veje i byzoner, 2-sporede veje i åbent land samt motorveje, og Nordjyllands, Sydøstjyllands, Fyns og Midt- og Vestsjællands politikreds. Ud fra en række opstillede søgeord samt tilhørende forudsæt-ninger er der foretaget en vurdering af hvert enkelt ekstra-uheld i forhold til, om disse er fejlklassificerede.
Analysen viser, at der forekommer fejlklassificeringer. For vej-typer er den største andel på 11,5 %, som er for 2-sporede veje i åbent land, og for politikredse er det Nordjyllands Poli-tikreds der har den største andel, som er på 9,3 %.
LanguageDanish
Publication date8 Jun 2017
Number of pages116
ID: 259341197