• Signe Dahl Iversen
4. term, Humanistic Informatics - Cand IT (Master Programme)
Da Barack Obama i februar 2007 erklærede sig som kandidat til præsidentposten i USA, var der ikke mange, der spåede den ukendte og uerfarne politiker en chance. Men Obama stablede en kampagne på benene, som ikke mindst i sin brug af de nye digitale medier gentænkte politisk kampagnekommunikation. Studier af design af persuasive teknologi – teknologi som påvirker vores holdninger og adfærd – kan være med til at forklare de mekanismer, som gjorde Obamas strategi effektiv, og omvendt kan kampagnekommunikation tænkes inden for rammerne af de teorier og teknikker, som persuasive designere anvender. Specialet tager udgangspunkt i en teoretisk begrebsafklaring af de centrale termer persuasion, teknologi og interaktion og i en analyse af de tiltag i Obamas kampagne, som har været medvirkende til at forny politisk kampagnekommunikation. På baggrund af dette udvikles en model, som kan anvendes som rammeværk for arbejdet med digitale persuasive kampagner, både når de skal planlægges, designes, analyseres og evalueres.
LanguageDanish
Publication date2009
Number of pages80
Publishing institutionAalborg Universitet. Center for persuasivt design
ID: 17994190