• Linn Kruse Kristiansen
4. term, Music, Master (Master Programme)
Performance i rytmisk sang - En undersøgelse af det performativt-emotionelles betydning for rytmisk sang og dens pædagogik. ______________________________________________________________________________ Specialet tager udgangspunkt i den nuværende rytmiske sangpædagogik og dennes fordeling/vægtning af tekniske og performative emner. Det er erfaret at der forekommer en skævfordeling af tekniske og performative emner indenfor den rytmiske sangpædagogik, særligt hvad angår litteratur og forskningsbaserede undersøgelser. Med den overbevisning at en rytmisk sangpædagogik bør favne både sangtekniske og performative og udtryksmæssige emner, er formålet med dette speciale at undersøge og afklare de performative aspekter ved rytmisk sang og vurdere hvorledes disse kan relateres til den sangpædagogiske praksis. Hermed ønskes, at fremstille sangpædagogiske metoder og tanker der omhandler og behandler performative emner indenfor rytmisk sang. Ved hjælp af teoretiske kilder af bl.a. Roman Ingarden, Konstantin Stanislavskij, Thomas Hemsley, John Bertil Lundén samt forskningsundersøgelser af bl.a. Alf Gabrielsson , Patrick N. Juslin og Jane W. Davidson, fremstilles en performanceteori indeholdende principper og begreber til udarbejdelse af en sangpædagogisk praksis. Den sangpædagogiske behandling søger at fremstille redskaber og metodikker hvormed et performativt arbejde kan indgå i en rytmisk sangpædagogik. Det konkluderes at den emotionelle, performative dimension i en sanglig performance, har væsentlig betydning for den sanglige, æstetiske formidling. Herudover er det muligt at konkretisere sådanne emner, således de kan indgå i en sangpædagogisk praksis/kontekst på lige fod med det øvrige sangtekniske arbejde. Ved hjælp af dokumenterede undersøgelser samt erfaringer fra parallelle fagområder kan den rytmiske sangpædagogik udvikles til at beherske en sanglig udvikling af psykiske og fysiske emotionelle udtryksmåder og dermed målrette sangundervisningen mod en sanglig performance.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages60
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 13995182