• Kåre Kjær Lysdahl
Dette projekt omhandler effekten ved kalkstabilisering af aalborgler og moræneler. Fokus på anvendelsen af kalkstabilisering er steget gennem de sidste ti år. Vejdirektoratet udarbejdede i 2010 en udbudsforskrift for anvendelsen af kalkstabilisering ved anlægsprojekter. I efteråret 2010 blev der udarbejdet et litteraturstudie af de erfaringer som tidligere er gjort ved anvendelsen af kalkstabilisering, både i Danmark og i udlandet. Tendenser herfra viser, at lerets stivhed og styrke vil øges ved kalkstabilisering. Det kan forventes at lerets stivhed øges fra en værdi på 45 MPa til en værdi liggende omkring 120 MPa. Lerets styrke forventes at øges mellem 100-250%, hvor den effektive friktionsvinkel vurderes til at ligge mellem 34-44 grader, og at den effektive kohæsion ligger på 35% af forskydningsstyrken. Den viden som findes i Danmark omkring effekten af kalkstabilisering er begrænset til få forsøg, nogle udarbejdet omkring lerets E-modul og et udarbejdet med det formål af finde kalkstabiliseret morænelers styrke. Det er derfor nødvendigt at få defineret stivheden og styrkeparametrene for forskellige lerarter i Danmark, således at kalkstabiliseret ler kan anvendes ved bygge og anlægsprojekter.
Der er for at få defineret stivheden udarbejdet konsolideringsforsøg, mens der for at få bestemt lerets styrke er udført triaxialforsøg. Konsolideringsmodulet bliver forøget ved kalkstabilisering, hvor der opnås en forøgelse gående fra en værdi på omkring 20 MPa til en værdi liggende mellem 75-140 MPa. Hvad angår lerets styrke, så opnås der for aalborglerets vedkomne en forøgelse, hvor den effektive kohæsion stiger fra en værdi på mellem 2-7 til en værdi på omkring 10 kPa. For den effektive friktionsvinkel stiger den fra en værdi på 27 grader til en værdi på 42 grader. For morænelerets vedkomne opnås der ingen effekt ved kalkstabilisering.
LanguageDanish
Publication date16 Jun 2011
Number of pages59
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 52960461