• Kathrine Vestergård Petersen
4. term, Social Work, Master (Master Programme)
Dette speciale fokuserer på inkluderende politiks konsekvenser for pædagogers arbejdsliv. Specialet konkluderer at pædagogen, som konsekvens af den inkluderende politik oplever en rollekonflikt, hvor pædagogen hverken kan være der for det ene barn eller for hele børnegruppen. Dette har en række konsekvenser, som stress og en følelse af utilstrækkelighed. Specialet konkluderer ligeledes at pædagogerne har en oplevelse af faglig stolthed, som en konsekvens af den inkluderende politik. Denne faglige stolthed bliver tolket som en bekræftelse af pædagogernes faglige identitet.
På baggrund af den viden der er genereret om, hvilke konsekvenser det har for pædagogerne, når de to roller konflikter, anbefaler jeg afslutningsvist en større åbenhed, refleksion og diskussion om, hvornår social inklusion kan lade sig gøre i praksis, og hvornår det i stedet sætter pædagogen i en uhensigtsmæssig rollekonflikt.
LanguageDanish
Publication date30 Jun 2011
Publishing institutionAalborg Universitet, Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
ID: 53258048