Over vejen: Vejen som trafikal barriere for fodgængere

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Katrine Meltofte
  • Line Engell Nørby
Dette afgangsprojekt omhandler metoden til beregning af barrierevirkning. Først redegøres for hvilke aspekter, barrierevirkningen synes at indeholde, og det konkluderes, at de fire begreber fremkommelighed, tilgængelighed, utryghed og mental belastning i samspil synes at kunne beskrive den oplevede barriere ved krydsning af veje i byen. Det fastslås, at man i Danmark bruger Pointmetoden, når en vejs barrierevirkning skal bestemmes. Derfor redegøres for Pointmetodens udvikling gennem tiderne, og det findes, at ingen af de parametere, som metoden indeholder, synes at være dokumenteret særlig godt. Der foretages i samme ombæring et litteraturstudie af dansk såvel som international litteratur, hvori følgende fem parametere ofte nævnes som betydende for barrierevirkningen: Trafikmængde, hastighed, antallet af kørebaner, lastbilandel og afstanden til en krydsningsfacilitet.
På baggrund af en Stated Preference-undersøgelse med 351 respondenter konkluderes det, at Pointmetoden ikke synes at kunne beskrive respondenternes prioritering af trafikale faktorer. Således findes det, at lastbilandelen ikke er betydende, at antallet af kørespor burde indgå i formeludtrykket, at hastigheden synes tildelt for høj vægtning i formlen, at trafikmængden vægtes for lavt, og at der er stor forskel på respondenternes vurdering af krydsningsfaciliteter.
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2012
Number of pages76
ID: 63452674