Optimeret afstrømning fra regnvandsbassiner til vandløb

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Kristoffer Nielsen
Dette projekt undersøger, hvorledes udledningen fra regnvandsbassiner til vandløb kan optimeres sådant, at der i fremtiden kan undgås kapacitetsoverskridelser langs vandløb ved ekstreme nedbørshændelser. Gennem en analyse af Østerå vandløbssystem viser Vester Landgrøft sig at være særlig højt belastet under regnhændelser. Derudover er der tidligere registreret oversvømmelse langs Vester Landgrøft.

Gennem opsætning af en bassinmodel samt vandløbsmodel for dette vandløb, undersøges konkrete styringsstrategiers evne til at udjævne afstrømningen og undgå oversvømmelse. Der afprøves tre forskellige styringsstrategier på hændelser målt indenfor projektperioden, hvoraf en prædiktiv styringsstrategi har den bedste evne til at udjævne afstrømningen.

Eftersom hændelser indenfor projektperioden ikke er i nærheden af kapacitetsoverskridelse i Vester Landgrøft, testes den prædiktive styringsstrategi på en ekstrem hændelse med registreret oversvømmelse. Såfremt der på dette tidspunkt havde været benyttet prædiktiv styring, kunne oversvømmelsen være undgået på bekostning af, at grønne områder omkring bassinet i stedet oversvømmes, fordi bassinets kapacitet overskrides.

Det kan overordnet konkluderes, at det er muligt at regulere vandføringen i vandløb under regn, hvis tilknyttede regnvandsbassiner styres aktivt.
LanguageDanish
Publication date10 Jun 2015
Number of pages82
ID: 213906860