• Frederik Bloch Wulff
4. term, Engineering Psychology, Master (Master Programme)
Dette projekt beskæftiger sig med at undersøge en hypotese der lyder som følgende: Hvis udseendet af en træsort påvirker opfattelsen af prisen på selvsamme træsort, så findes der en række latente visuelle parametre som forklarer denne påvirkning.
For at undersøge dette, designes et distribueret spørgeskema, hvor hverken spørgsmålene (14 stk) eller de 7 træsorter der udgør stimuli (Ask, Bøg, Eg, Fyr, Kirsebær, Mahogni og Valnød) er direkte valgt af projektgruppen. Spørgsmålene er primært brugergenererede, og træsorterne er primært valgt af branche-folk.
Desuden indsamles der 4 faktiske objektive mål for hver træsort; deres faktiske pris, antallet af årer i træet, hvor lyst træet er, og hvor stor en spredning der er i lysheden af træet - det er disse fire objektive mål det er ønsket at korellerer spørgeskema-dataen med for at kunne svare på hypotesen.
I alt 138 personer svarede på spørgeskemaet (m=57,f=81, primære aldersgruppe: 21-25 år (85 stk)). Dataen blev underkastet tre forskellige dataanalyser: En Principal Component Analysis (PCA), én faktoranalyse samt en række ANOVA’er på simple lineære modeller.
Konklusionen er at hypotesen bekræftes; mørke kolde træsorter med mange tydelige kontraster opfattes dyrere end lyse eller varme træsorter med få og/eller utydelige kontraster. Valnød er den træsort der opfattes dyrest samtidig med den også koster mest - træsorten kirsebær skuffer på flere parametre.
LanguageDanish
Publication date2 Jun 2014
Number of pages145
ID: 198419394