Områdefornyelse Søheltekvarteret: aktiverende byrum

Student thesis: Master Thesis and HD Thesis

  • Anne Sofie Hartelius
4. term, Urban Design, Master (Master Programme)
Dette afgangsprojekt er udarbejdet på baggrund af Aalborg Kommunes ønske om at foretage områdefornyelse i Søheltekvarteret. Opgaven er herfra grebet og formuleret som en selvstændig opgave, der løsriver sig fra kommunale bestemmelser og afgrænsninger. Opgaven tager sit udgangspunkt i en områdefornyelse af SøHK i Aalborg, hvor der er fokus på byrum og bymiljø. Afsættet for denne opgave er tesen, at anvendelsen af aktiverende byrum, i udformningen af en områdefornyelse, kan skabe en fælles identitet for Søheltekvarteret, styrke det sociale fællesskab og gøre kvarteret mere levende, aktivt og attraktivt. Aktiverende byrum er en nyere diskurs inden for indarbejdningen af leg, idræt og motion i byrummet, og menes i denne sammenhæng også at kunne være et bærende element i designet af de enkelte byrum. Løsningen deler sig i to dele. En overordnet del, med en Byrums- og trafikplan for hele området. Og strategiplaner for fem udvalgte fokusområder. Disse planer giver retningslinier for en kommende udvikling af områderne. To af disse områder er ført videre i et konkret design, der bearbejder både den menneskelige og den kropskulturelle skala.
LanguageDanish
Publication date2008
Number of pages96
Publishing institutionAalborg Universitet
ID: 14426998