• Magnus Yde Højgaard
7. term, Civil Engineering (Diploma Programme)
Projektet omhandler anlæggelsen af en forbindelsesvej mellem det østlige Aabybro og vestlige Biersted, der har til formål at fremme byudviklingen og skabe bedre forbindelser til nabobyerne mod øst. Der tages udgangspunkt i Masterplan for Aabybro, der er en rapport udarbejdet af Jammerbugt Kommune.
Der vil blive redegjort og analyseret for den nuværende trafiksituation i Aabybro og analyseret på hvordan trafikbelastningen i takt med byens udvikling forøges. Samtidigt vurderes der, hvordan en eventuel ny forbindelsesvej vil aflaste nuværende anlæg. I denne forbindelse bestemmes dimensionerende trafiktal.
Ydermere vil der i rapporten være en detailprojektering af forbindelsesvejen. Heriblandt en korridoranalyse, en geometrisk dimensionering af vejens forløb og tværprofil, en geoteknisk analyse til dimensionering af vejkasse og afvandingssystem samt skilteplan og afmærkningsplan
SpecialisationTransport Engineering
LanguageDanish
Publication date8 May 2020
Number of pages132
ID: 332033171